Erektilní Dysfunkce (Impotence)

Impotence neboli Erektilní Dysfunkce (ED) je definovaná jako neschopnost dosažení a udržení erekce, dostatečné k provedení uspokojivého pohlavního styku. ED postihuje muže daleko více, než pouze vlastní mužskou sexualitu. Emoce, nejistota, problémy v partnerském životě a další aspekty jsou spojeny s problém ED. Ačkoliv se ED častěji vyskytuje u starších mužů, ve většině případech se nejedná o neodvratný proces stárnutí.

Krokem číslo jedna v léčbě ED, je pochopení psychologie, fyziologie a anatomie, které jsou zodpovědné za schopnost dosažení erekce. V následujícím textu shrneme nejprve "události" a následně faktory, které jsou příčinou ED a nakonec probereme možnosti léčby.

Fyziologie Erekce

Něco co se zdá tak přirozené a jednoduché je vlastně komplikované, erekce je ovlivněna souhrou psychiky jedince, neurovegetativního a kardiovaskulárního systému. K erekci penisu dochází po řadě jdoucích událostech.

Za prvé dochází k stimulaci nervové soustavy, pocitu nazývaném jako vzrušení. Nezáleží na tom, zda se jedná o stimulus vizuální, psychický nebo fyzický, následně v mozku dochází k řadě událostem:

Nervové impulsy z mozku jdou přes míchu až k nervu zvaném nervus pudendalis, který je přenáší až do penisu. Hladká svalovina ve stěně arterií (cév) penisu reaguje svou relaxaci (uvolněním).

Následně arterie penisu se rozšíří natolik, že umožní až 8xkrát větší průtok krve směrem do tkáně zvané corpora cavernosa neboli topořivá tělesa, nacházející se uvnitř penisu.

V topořivých tělesech se nahromadí množství krve s následným rozšířením a prodloužením penisu.

Rozepínající se tkáň následně vytvoří pozitivní tlak, který komprimuje veny (žíly) zabezpečující v normálním stavu odtok krve z penisu. Tento pozitivní tlak zabezpečuje udržení krve ve tkáních penisu.

Když dojde k ejakulaci nebo pomine vzrušení dojde automaticky k vrácení penisu do neerektilního stavu.

Příčiny Erektilní Dysfunkce

Vaskulární (cévní) choroby představují jednu z nejčastějších příčin ED. Mezi vaskulární choroby řadíme arteriosklerozu, hypertenzi (vysoký krevní tlak), hypercholesterolemii. a další, které ve svém důsledku narušují krevní cirkulaci penisu.

Diabetes Mellitus (cukrovka) je další příčinou ED. Přibližně 50 procent mužů diabetiků (insulin dependentních (závislých na insulinu)) trpí po dosažení věku 55 let určitou mírou ED. Z důvodu cukrovky dochází k špatnému prokrvení a nebo periferní neuropatii. Když dojde k postižení nervového aparátu (neuropatii) sexuální stimuly nejsou v dostatečné míře přenášeny do mozku a zpět a objeví se ED.

Léky jsou častou příčinou ED jako následek svých vedlejších účinků. Do této kategorie spadá zhruba 200 známých léků, například:

Antihypertensiva zejmena:

 • Beta-blokátory, tj. Atenolol, Propanolol.
 • Diuretika t.j. Furosemide.
 • Ace Inhibitory/Blokátory kalciových kanálů tj. Enap, Norvasc čas od času způsobují ED, nicméně představují důležitou alternativu u pacientů s lékově navozenou ED. Antidepresiva/Neuroleptika téměř kterýkoliv lék z této skupiny může způsobit tj. Prozac, Zoloft, Haldol atd. Upozornění: spousta léků z různých lékových skupin může občas způsobovat ED. V případě, že užíváte pravidelně léky prodiskutujte tento možný prolém s vaším lékařem. Nikdy bez doporučení vašeho lékaře neupravujte dávku léku, který vám byl předepsán.
 • LH-RH Analoga/Antiandrogeny tyto léky se používají k léčbě karcinomu (rakoviny) prostaty. Tyto léky svým mechanismem účinku způsobují snížení produkce testosteronu ve varlatech a nadledvinách. Následné snížení hladin testosteronu často vyústí v ED.
 • Chemoterapie/Radiacni terapie jsou často důležitým spoluviníkem ED. Tyto léky - léčba se používá při terapii nádorových onemocněních.
 • Abusus může negativně ovlivnit mužskou potenci. Dlouhodobé užívání alkoholu, některých psychotropních látek, steroidu atd. může často vyústit v ED různého stupně, tyto látky mohou dále snižovat sexuální apetenci. Na vzniku ED se může dále podílet i kouření z důvodu svého negativního vlivu na kardiovaskulární systém.
 • Chirurgické zákroky v oblasti pánve mohou být také příčinou ED. Chirurgické zákroky na prostatě, močovém měchýři, tlustém střevě mohou způsobit porušení nervového zásobení, které hraje významnou roli při dosažení erekce. Podobné radiační terapie při nádorových onemocněních může podobným způsobem zrušit erekci.
 • Neurologické choroby jako například sclerosis multiplex, Parkinsonova choroba, úrazy míchy, a dlouhodobá komplikace cukrovky vedou k porušení přirozených mechanismů nutných k dosažení erekce.
 • Poruchy Endokrinního systému jsou další příčinou ED. Nízké hladiny testosteronu nebo hormonu štítné žlázy mohou narušovat normální proces sexuální stimulace vedoucí k erekci. Nadměrná produkce prolaktinu hypofýzou může také vést k snížené synteze testosteronu a následnému snížení sexuální apetence. Do skupiny endokrinních onemocnění samozřejmě také řadíme Diabetes Mellitus (Cukrovka), o kterém bylo pojednáno výše.

ED z psychických příčin je obvykle diagnostikovaná tehdy pokud není nalezena organická příčina ED. ED z psychických příčin většinou začíná náhle bez varování, oproti ED z organických příčin, která se vetšinou vyvýjí pozvolna několik let. Nejčastější psychologické příčiny jsou:

 • Nervozita ze selhání je jednou z nejčastějších psychologických příčin ED. Když muž cítí pocit tlaku od druhého pohlaví ve smyslu dosažení nebo udrženi erekce, často dochází k nervozitě. Jako na každý podobný stres tělo reaguje produkcí katecholaminu jako je například adrenalin nebo noradrenalin s následnou inhibicí (potlačením) erekce. Vyplavení těchto inhibitorů erekce dále podpoří nervozitu. Proto cyklus začíná, stres vyústí k zvýšenému vyplavení katecholaminu, které dále inhibují celý erektilní proces.
 • Deprese je další příčinou psychogenní ED. Bohužel, většina antidepresiv má vedlejší účinek ve smyslu selhání erekce.
 • Anatomické deviace penisu, Peyronieova choroba, může také způsobit ED. Tento stav je většinou způsoben zánětlivým procesem, který vede k fibroznímu (vazivovému) zjizvení penisu. (Příčina tohoto procesu není přesně známa) nicméně, když dojde k erekci, dojde k deformaci penisu z důvodu již zmíněného fibrozního zjizvení. Takováto deformace může snižovat erektilní kapacitu a nebo ejakulaci.

Léčba Erektilní Dysfunkce

V dnešní době se nabízí celá řada možností léčby ED. Ta pro kterou se rozhodnete závisí na vašich a partnerových potřebách a očekáváních. Zde vám nastíníme dnešní možnosti léčby ED.

Perorální medikace, ano přesně Viagra® (Sildenafil Citrate) významným způsobem změnila přístup k léčbě ED. Nikdy v minulosti nebylo takové nadšení z předepisováním léky, jaké způsobila Viagra. V průběhu prvních šesti měsíců od objevení, se na světovém trhu prodalo přes 50 milionů této modré zázračné pilulky. Viagra® je distribuovaná jako pilulka a užívá se perorálně. Přibližně za 30-60 minut po požití je tento lék absorbován ze zažívacího traktu do krevního oběhu. Viagra® potom způsobuje inhibici enzymu, který se nachází zejména v penisu. Inhibici tohoto enzymu dojde k několika po sobě jdoucích fyziologických dějům, které vyústí ve zvýšení průtoku krve penisem s následnou erekcí. Avšak aby došlo k erekci, musí dojit k sexuální stimulaci. Bez sexuální stimulace k erekci nedojde. Viagra® významným způsobem mění dnešní pohled na léčbu ED. Tento lék je vyráběn farmaceutickou společnosti Pfizer.

Originál Viagra

100 mg 4 Tablety Podrobněji

Penilní Injekční Terapie užívá jehly k vpravení léku (směs papaverinu, phentolaminu and prostoglandinu) do penisu.

Tyto látky způsobí relaxaci hladké svaloviny penisu a umožní erekci.Tyto injekce mohou být velice bolestivé a mohou vést k zjizvení a způsobit priapismus. 

Urethralní Aplikátory jsou složeny z aplikátoru, dostatečně malého, aby mohlo dojit k zasunutí do močové trubice. Tento aplikátor se vpravuje asi 2.5 cm do močové trubice s následnou aplikací léku (prostaglandinu E-1). Přičemž k erekci dochází za 30-60 minut po aplikaci. Tento způsob léčby je neefektivní jak po stránce finanční tak funkční.

Vacuové Pumpy jejím principem je nasazení na penis a vytvoření vakua pumpu. Pumpa vytvoří již zmíněné vakuum, které způsobí nahnání krve do penisu s následnou erekcí. Po dosažení erekce je pumpa odejmuta a zároveň je nasazen konstrukční kroužek, který se umístí na spodní části penisu. Tímto způsobem může být docílena erekce až na dobu 30 minut.

Hormonální Terapie se používá u malého procenta jedinců, kteří mají abnormálně nízké hladiny testosteronu. Lékař nejprve musí vyloučit ostatní možné příčiny nízkých hladin testosteronu, objednáním vyšetření hladin LH a Prolaktinu. V případě vhodnosti terapie je možno použít k aplikaci hormonu transdermální aplikace prostřednictvím náplasti.

Vaskulární Chirurgie může zahrnovat jak arteriální tak venozni systém. Tato terapie je většinou limitována pro pacienty s vrozenými anomaliemi nebo traumatem penisu.

Penilní Implantáty vyžadují chirurgický zákrok, a s tím spojené možné komplikace.

V případě požadované erekce je zmáčknutá pumpa umístěna v šourku, vedoucí k zvětšení objemu implantátu a erekci. Po sexuální aktivitě jsou implantáty vypuštěny. Tato pomůcka má řadu komplikací od pooperační infekce až po mechanické selhání.

Psychoterapie a Behaviorální Terapie bylo zjištěno, že významným způsobem se podílejí na léčbě ED, zejména u pacientů bez organické příčiny ED. Terapie se většinou zaměřuje na komplikace, které obklopují disfunkční vztahy, ztráta partnera, psychotické poruchy, abusus drog a alkoholu, nejistota z výkonnosti, atd.

Tato stránka je průvodce pro každého, kdo hledá pomoc s problémy s erekcí a nízké libido.
Jsme dát dohromady produkty v současné době k dispozici na trhu, který může pomoci mnoho mužů znovu získat důvěru v jeho mužství.
Prezentované žebříčku graf ořezávání přípravky, které se vyznačují vysokou účinnosti a efektivnosti. Všechny tyto produkty jsou k dispozici bez lékařského předpisu.

Autor článku: Eulah Cwikla